Medlemskaber
Helårsmedlem – årligt kontingent 300 kr

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Kontingent for en sæson skal indbetales umiddelbart efter den årlige generalforsamling når faktura er modtaget. Betalingsfrist fremgår af fremsendt faktura til betaling.

Indbetaling af kontingent skal ske til:
Reg.nr 4695 Kontonummer 10138760 med angivelse af fakturanummer.
Se i øvrigt § 9 i lovene – her

Mulighed for at medtage hjemmeboende børn
Medlemmer kan i begrænset omfang – dvs. én gang i en vinterbadesæson medtage et hjemmeboende barn.
Børn kan optages som medlemmer, forudsat, at de er fyldt 15 år.
Anmodning om optagelse foregår, som beskrevet under Venteliste?