Lidt om historien ved Ballehage

Ballehage Søbadeanstalts historie
Århus Kommune flyttede sin Søbadeanstalt syd for byen fra Tangkrogen til Ballehage.
Flytningen fandt sted d. 1. april 1954 – årsagen til flytningen var en stigende forurening ved Tangkrogen.
Søbadeanstalten ved Ballehage blev indviet d. 1. april 1954 – stort set i den form som vi kender i dag og kostede i alt 18.000 kr.
Broen var dog dengang en tand større, end den vi kender i dag.
Der har givet være vinterbadning i alle årene siden 1954. Men dokumentationen for aktivitetsniveauet frem til 1994 er mangelfuld.

Morgenbaderne

Morgenbaderne, generalforsamling 2015

Foreningens historie
Så skete der noget – d. 10. september 1994 gik en række gæve kvinder og mænd sammen og stiftede Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad. Den stiftende generalforsamling fandt sted på
Thors Mølle, hvor foreningen siden har holdt mange af sine årlige generalforsamlinger.
Foreningen etablerede hurtigt en række traditioner som vi siden vedholdende har hæget om – og der blev også hurtigt skabt en kultur omkring regelmæssighed, enkelhed og uforanderlighed.
Som kan sammenfattes således:

Som morgenbader
ved Ballehage Søbad skal du
bestræbe dig på
regelmæssig badning
og på rytme i dit liv.

Du skal stræbe mod enkelhed
og renhed i din færd,
og du skal stedse holde dig
naturoplevelsen for øje.

Respekter traditionen derude
og vis respekt og venlighed
over for alle andre
på stedet.

Ved Ballehage Søbad
skal der være plads til alle,
der vil dyrke badelivet.

Giv rum omkring dig!!
Og nyd stilheden

Vil du vide mere om foreningens historie? Klik her!