Husorden på Ballehage

 1. Vikingeforeningens love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag den 10. september 1994. Lovene er gengivet i Årsberetningerne og kan endvidere findes på
  foreningens hjemmeside:  www.ballehageviking.dk
 2. Åbningstider gældende for hele året er hele ugen fra 6 til 8.30, lørdag og søndag dog til 9.30. Alle medlemmer skal medvirke til at overholde disse tider.
 3. Cafeterien på stedet har sin egen økonomi -uafhængig af foreningen. Vil du nyde godt af serveringen her, skal du træffe aftale med
 4. Telefonen i badehuset er kun til korte og nødvendige samtaler.
 5. Meddelelser fra bestyrelsen sker ved opslag på tavlen ved den gamle sauna samt pr. mail til de medlemmer, som har oplyst mailadresse.
 6. Klubbens opslagstavler er til meddelelser, som vedrører foreningen og dens liv – ikke til reklame for diverse begivenheder ude i “det virkelige liv”. Lad gøremål og interesser hvile, medens du er på Ballehage – koncentrér dig om badet, lad sjælen få sin stund.
 7. Bestyrelsen modtager alle synspunkter m.v. fra medlemmerne. Men det skal ske i skriftlig form.
 8. Med ganske få undtagelser overlader bestyrelsen gaver, hilsner o.lign. fra medlemmer til medlemmer ved jubilæer, fødselsdage, sygdom og død til medlemmernes egen varetagelse.
 9. Orden og renholdelse af Ballehage Søbad påhviler foreningen og dermed alle medlemmer. Vær opmærksom på at det er alles ansvar at brygge kaffe/the, samt at der er selvoprydning i kaffestuen.Se i øvrigt Ballehageprotokollen for oversigt over tillidsfolk.
 10. Al omklædning til det daglige morgenbad skal foregå i kabinerne – ikke i badehuset.
 11. Du er velkommen til at medbringe en gæst til Ballehage Søbad – men kun én gang. Derefter må der søges om optagelse via Venteliste –
  proceduren beskrevet på vores hjemmeside: www.ballehageviking.dk
 12. Hunde må gerne medtages til Ballehage Søbad; men hunde må ikke komme ind i badehuset samt i saunabygningen.
 13. Mad og drikkevarer må ikke medtages i sauna – med undtagelse af vand.
 14. Foreningens love og bestyrelsens beslutninger samt ovenfor anførte punkter skal følges af ethvert medlem af foreningen.

Højbjerg i maj 2018