Medlemskaber
Helårsmedlem – årligt kontingent 300 kr

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Kontingent for en sæson skal indbetales umiddelbart efter den årlige generalforsamling og senest 15. oktober.
Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte om genoptagelse kan finde sted.

Indbetaling af kontingent skal ske til:
Reg.nr 4695 Kontonummer 10138760
Og skal betales efter generalforsamlingen senest 15-10.

Mulighed for at medtage hjemmeboende børn
Medlemmer kan i begrænset omfang – dvs. én gang i en vinterbadesæson medtage et hjemmeboende barn.
Børn kan optages som medlemmer, forudsat, at de er fyldt 15 år.
Anmodning om optagelse foregår, som beskrevet under Venteliste?