Praktiske Oplysninger:
Åbningstider gældende hele året.
Vi åbner:
Hver morgen   kl. 6.00

Vi lukker:
Mandag – fredag   kl. 08:30
Lørdag – søndag    kl 09:30

Sauna:
Er åben hver morgen i perioden medio september (åbner dagen efter generalforsamlingen) til medio maj (lukkes efter sæson-afslutning).

Er lukket i perioden medio maj til medio september.

I åbningsperioden er saunaen åben:
Mandag – fredag:   kl. 6.00 – kl. 08.30
Lørdag-søndag:       kl. 6.00 –    kl. 09.30

Vi anbefaler, som ved badning, at du altid sikrer dig, at du ikke er alene i saunaen af hensyn til risiko for ildebefindende.

Anbefaling (regelsæt) for saunabesøg:
•   Havbadning inden saunabesøg
•   Badehåndklæde skal  bæres om kroppen, minimum om lænden
•   Badesandaler og -sko skal  sættes på gulvet uden for saunaen

Opbevaring af håndklæder i vintersæsonen
Håndklæder kan ikke opbevares i klubhuset, da vi af pladsmæssige, miljømæssige og energimæssige årsager finder det uforsvarligt.

Håndklæder skal således bringes til og fra, når du bader ved Ballehage

Opbevaring af badesandaler og -sko
Badesandaler og –sko kan opbevares i skorummet.
Du bedes medvirke til, at der holdes orden her. Endvidere forpligtes du
til regelmæssigt at skylle dine badesandaler og –sko fri for sand.

Skorummet tømmes for badesandaler og –sko i forbindelse med forårs-rengøringen. Dette annonceres i klubhuset samt med mailudsendelse til de medlemmer, som klubben har mailadresser på.
Badesandaler og –sko kan opbevares i skorummet hele året.