Her får du svar på de mest almindelige spørgsmål – FAQ
Her har vi forsøgt at svare på de aktuelt oftest forekommende spørgsmål
(FAQ = Frequently Asked Questions):

Hvor mange medlemmer bliver der taget ind om året?
Der optages normalt 50 – 100 nye medlemmer fra ventelisten om året.
Vær opmærksom på, at du tidligst optages som medlem det år, hvor du fylder 15 år.

Hvordan kommer jeg på ventelisten?
Gå ind på fanen “Medlemskab”, og følger den her beskrevne procedure.
Det koster 150 kr. at komme på venteliste. Gebyret refunderes ikke.
Når du har betalt ventelistegebyret får du en mail fra os, der fortæller hvilket nummer du er på ventelisten, og hvornår du kan forvente optagelse som medlem.
Vær opmærksom på, at ventelisten pt. er lukket. Hold øje her på hjemmesiden for åbning af ventelisten.

Hvad koster det at være medlem?
Optagelse på ventelisten koster 150 kr. (venteliste-/indmeldelsesgebyr). Det årlige kontingent for 2019/20 er 300 kr.

Nøgenbadning?
For vinterbadere er nøgenhed en naturlig ting i forbindelse med badningen, og

det føles tilmed rarest når ”Kong Vinter” bider i huden.

Må man tage en gæst med?
Med ca. 530 medlemmer og en voksende venteliste kan vi kun acceptere, at man tager gæster med én gang på en badesæson.

Gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion af klubben.

Må man tage sine børn med?
Her gælder de samme regler som beskrevet ovenfor.

Hvornår er der adgang til og hvornår tændes og slukkes ovnen i saunaen?
Saunaen er som udgangspunkt åben fra medio september til medio maj
I åbningsperioden er saunaen åben:
Mandag – fredag:     kl. 6.00 – kl. 08.30.
Lørdag-søndag:       kl. 6.00 –  kl. 09.30

Saunaovnen tændes kl. 5.15 og slukkes et kvarter før saunaen lukkes, dvs. hhv. kl. 08.15 og kl. 09.15